Iedereen is welkom

Voor alle kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband.

Individuele groei

Voorbereiding op een goede en gelukkige plek in de samenleving.

Samenwerken

Op de Mr. De Jonghschool gebeurt nog veel meer dan alleen onderwijs.

Stichting Orion

Negen scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam.

Welkom bij de Mr. de Jonghschool

Onze school biedt onderwijs en zorg aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar die op het gebied van werkhouding, sociaal- emotionele ontwikkeling en/of gedrag een intensievere ondersteuningsbehoefte hebben waardoor zij onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs op een reguliere school. 

De Mr de Jonghschool heeft expertise opgebouwd in de begeleiding van kinderen met onderwijsbelemmeringen, leerproblemen en  gedragsproblemen. Veel leerlingen hebben in het verleden veel meegemaakt. Bijna altijd is er sprake van ‘complexe’ problematiek.