Iedereen is welkom

Voor alle kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband.

Individuele groei

Voorbereiding op een goede en gelukkige plek in de samenleving.

Samenwerken

Op de Mr. De Jonghschool gebeurt nog veel meer dan alleen onderwijs.

Stichting Orion

Negen scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam.

Welkom bij de Mr. de Jonghschool

Onze school biedt onderwijs en zorg aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar die op het gebied van werkhouding, sociaal- emotionele ontwikkeling en/of gedrag een intensievere ondersteuningsbehoefte hebben waardoor zij onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs op een reguliere school. 

Als u de school binnenstapt, voelt en proeft u de warme en hartelijke sfeer. De directie zit niet opgesloten in een kantoor maar is altijd te bereiken voor ouders, kinderen of andere partners.  De school probeert kinderen het gevoel te geven dat ze welkom zijn, dat ze mogen zijn wie ze zijn. We zijn een gezellige school waar met elkaar gewerkt wordt aan het ontwikkelen van je talenten en vriendschappelijk contact de boventoon voert.