Iedereen is welkom

Individuele groei

Samenwerken

Stichting Orion

Welkom bij de Mr. de Jonghschool

Wij zijn een school voor leerlingen die aangewezen zijn op speciaal onderwijs waarbij aandacht is voor de ondersteuningsbehoeften die zij hebben als gevolg van gedrags- en/of psychiatrische problemen.

Wij verzorgen doelgericht onderwijs binnen een veilig schoolklimaat waarin zorg en onderwijs elkaar versterken. Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan een zo maximaal mogelijke ontwikkeling van de leerling. We stellen het als onze kernopdracht om onze leerlingen voor te bereiden op een goede en gelukkige plek in de samenleving op alle leefdomeinen waarin zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren.