De Medezeggenschapsraad (MR) staat voor betrokkenheid bij de Mr. de Jonghschool in de breedste zin van het woord. De MR wil als afvaardiging van ouders en leerkrachten in goed overleg met bevoegd gezag een actieve rol spelen in het vormgeven van kwalitatief goed onderwijs op basis van de uitgangspunten van de school en in samenwerking met de omgeving.  De belangen van kinderen, ouders en medewerkers staan altijd voorop met als doel het onderwijs te verbeteren. 

Speerpunten van de MR zijn een kwalitatief goed en veilig onderwijsklimaat voor kinderen en medewerkers, net als een heldere en goede communicatie tussen ouders en school. Dit alles vanuit een open en transparant perspectief.