Wie wij zijn en waar we voor staan

Als u de school binnenstapt, treft u een divers, hardwerkend, innovatief, vrolijk en ontspannen team, geleid door een betrokken directie. We werken met hart & ziel aan de leerontwikkeling en het bouwen van steunende relaties; met de leerlingen, de ouders/verzorgers, andere belangrijke samenwerkingspartners en met elkaar. Iedere leerling wordt gezien en gewaardeerd - op de Mr de Jonghschool mag je zijn wie je bent.

 

Voor wie wij dit zijn

Als leerlingen naar de Mr de Jonghschool komen, hebben zij vaak al veel meegemaakt. Het kan zijn dat er thuis, op school of in de buurt omstandigheden zijn geweest, die veel stress opleverden, zoals een scheiding, het verlies van een dierbare, negatieve schoolervaringen of pesten. Hoe leerlingen opgroeien, de gebeurtenissen die zij meemaken en de mate van steun die zij ervaren, heeft veel invloed op de ontwikkeling en het leren. Op school merk je dit doordat leerlingen moeite hebben zich te concentreren, tot werken te komen of dat het leren niet vordert. Leerlingen kunnen het gevoel hebben dat ze nergens echt welkom zijn, denken overal de schuld van te krijgen, hebben minder vertrouwen in zichzelf en kunnen snel in conflict raken met leerkrachten of andere leerlingen. Ook thuis merken ouders dit; kinderen zijn onrustig, vinden het moeilijk om te luisteren, zijn snel van slag of angstig, of hebben problemen met slapen. De veerkracht - het vermogen om te gaan met tegenslag - is over het algemeen verlaagd. 

 

Wat we willen bereiken & hoe pakken we dat aan

Onze school is zo ingericht dat leerlingen het ervaren als plek die veiligheid en voorspelbaarheid biedt waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn. We gunnen onze leerlingen dat de Mr de Jonghschool een plek is waar ze kunnen ontspannen, waar ze voelen dat er ruimte is voor ze en welkom zijn. We bouwen stap voor stap en samen aan het behalen van successen - in het leren, in het vergroten van veerkracht en in de omgang met anderen. We hebben voor ogen dat leerlingen ontdekken wie ze zijn en wat hun talent is - om zelfstandig en in verbinding met anderen te kunnen groeien. 

Om dit te kunnen doen, bieden we onderwijs in kleine groepen van maximaal 14 leerlingen. Met 12 klaslokalen verdeeld over twee verdiepingen, een grote gymzaal en een ruime buitenspeelplaats, nodigt de school haar leerlingen uit om te leren, ontwikkelen, spelen, ervaren en samen te werken. We werken aan leren én gedrag, door veel structuur en ondersteuning te bieden en duidelijke verwachtingen uit te spreken. De Mr de Jonghschool heeft een centrale plek in het leven van onze leerlingen. Daarom werken we intensief samen met ouders en met medewerkers vanuit de jeugdhulp (SJSO) bij ons op school. We geloven dat als we samenwerken in vertrouwen, we het beste perspectief voor onze leerlingen kunnen behalen. 

 

Aanbod net als in regulier basisonderwijs

Bij ons op school worden dezelfde vakken en hetzelfde niveau aangeboden als in het regulier basisonderwijs. Leerlingen maken bij ons op school gewoon de Citotoetsen. Naast deze vakken is er extra aandacht voor ‘leren leren’. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met dag- en weektaken.