Wat vinden wij belangrijk?

Onze missie

De Mr. De Jonghschool is een school voor leerlingen die aangewezen zijn op speciaal onderwijs, waarbij aandacht is voor de ondersteuningsbehoeften die zij hebben als gevolg van gedrags- en/of psychiatrische problemen. Wij verzorgen goed doelgericht onderwijs binnen een veilig schoolklimaat; waarin zorg en onderwijs elkaar versterken. Zo leveren wij een bijdrage aan een zo maximaal mogelijke ontwikkeling van de leerling. We stellen het als onze kernopdracht om onze leerlingen voor te bereiden op een goede en gelukkige plek in de samenleving op alle leefdomeinen waarin zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Kernwaarden

Op school vinden we het belangrijk ook op een positieve manier aandacht te geven aan respect en veiligheid. Deze overtuiging is samengevat in drie kernwaarden:

  • We zijn goed voor onszelf 
  • We zijn goed voor elkaar 
  • We zijn goed voor de omgeving

Techniek en ICT

Orion wil graag alle leerlingen klaarstomen voor de 21ste eeuw. De Mr. De Jonghschool traint de leraren om samen met de leerlingen te leren werken in de 21ste eeuw. Het draait om: samenwerken, problemen oplossen, creativiteit, kritisch denken en sociale vaardigheden. Maar natuurlijk ook om te leren werken met nieuwe gadgets! De school heeft voor iedere leerling een eigen apparaat, waardoor we ons onderwijs maximaal kunnen verrijken.

Kunst en Cultuur

Creativiteit is erg belangrijk! Je leert er op een andere manier denken, je kunt jezelf anders ui­ten, maar ook samenwerken en in stapjes een proces uitdenken en werken met je handen. Het is ook leuk om te kijken hoe anderen dat doen. De Mr. de Jonghschool heeft een zeer bevlogen cultuurcoördinator die samen met het team steeds meer fantastische activiteiten bedenkt bin­nen dit onderwerp.

Sport

Gezellig samen spelen, even stoom afblazen, werken aan je motoriek; bewegen is gezond. Dat sporten belangrijk is hoef je eigenlijk niemand uit te leggen. De Mr. de Jonghschool heeft een prachtige gymzaal waar we drie keer in de week keihard met ons lichaam bezig zijn. Buiten spelen vinden wij ook belangrijk. We vinden het dan ook fantastisch dat we een prachtig nieuw speelplein hebben waar alle kinderen uitgedaagd worden om op een leuke en veilige manier te spelen en te sporten. Daarnaast werken we samen met Special Heroes om nieuwe sporten te ontdekken en kennis te maken met de sportclubs bij ons in de buurt. Special Heroes biedt ook na schooltijd extra sportlessen aan. Voor de kinderen die nog geen A-diploma heb­ben wordt in tijdens het schooljaar na schooltijd schoolzwemmen aangeboden.

Ouderbetrokkenheid

Bij ons op school vinden wij de ouder erg belangrijk. Een goede samenwerking met ouders draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van kinderen. Wij zien ouders als expert van hun kind en we werken graag met hen samen als partners. Waar mogelijk stemmen we de aanpak op school en in de gezinssituatie op elkaar af. Regelmatig contact met ouders over de voortgang thuis en op school is voor ons van belang. Dit kan tijdens oudergesprekken, huisbezoeken en/of ouderavonden. Ouders mogen altijd vragen stellen en zijn altijd welkom in de school. We streven ernaar om ouders actief te betrekken bij verschillende activiteiten.