Wat leer je bij ons op school?

Wij verzorgen onderwijs en zorg aan kinderen met gedrags-en/of psychiatrische problemen. Ons onderwijs richt zich op het behalen van de landelijk vastgestelde kerndoelen; hierbij volgen we de kerndoelen voor het reguliere onderwijs. De Mr. de Jonghschool doet dit bewezen goed: wij ontvingen tevens het predicaat 'Excellente school 2022-2025'.

De Mr de Jonghschool besteedt naast de vastgestelde kerndoelen veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. We zetten hiervoor de speciale methode ‘Leefstijl’ in. Leefstijl richt zich op de sociale vaardigheden en het omgaan met emoties. Ook werken we aan deze ontwik­keling door middel van persoonlijke doelen op de doelenmeter.

De Mr. de Jonghschool probeert in haar totale aanpak traumasensitief op te treden en oog voor ieder individu te hebben.

Onze leerlijnen

De leerkrachten verzorgen het onderwijs aan de hand van leerlijnen. In de leerlijnen staan de te behalen kerndoelen beschreven en de gewenste aanpak en planning die daarbij hoort.

De belangrijkste leerlijnen zijn:

  • Begrijpend lezen
  • Technisch lezen
  • Spelling
  • Rekenen
  • Sociaal-emotionele vorming
  • Burgerschap
  • Leren leren

Leren leren

Door alle leergebieden heen wordt ook gewerkt aan ‘leren leren’. Leerlingen wordt dan geleerd hoe ze bijvoorbeeld moeten samenwerken. Voor elk vak maakt de leerkracht een groepsplan, waarin de verschillende niveaugroepen, planning en aanpak zijn verwerkt. Elke klas bestaat uit maximaal drie niveaugroepen. Het rekenniveau is leidend voor de indeling van de leerlingen in de klassen.

Bijzonder aan onze school

We bieden leerlingen die dat nodig hebben logopedie en fysiotherapie. In samenwerking met onze zorgpartners bieden wij onze leerlingen hulpverlening op maat. Alle groepen beschikken over digitale schoolborden, computers en verschillende devices voor alle leerlingen. Er is een verlengde schooldag van de Urban Talent Academy. We hebben een gymzaal, een theater en een prachtig nieuw ingericht schoolplein.

 

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.