Wie wij zijn en waar we voor staan

Als u de school binnenstapt, voelt en proeft u de warme en hartelijke sfeer. De directie zit niet opgesloten in een kantoor maar is altijd te bereiken voor ouders, kinderen of andere partners.  De school probeert kinderen het gevoel te geven dat ze welkom zijn, dat ze mogen zijn wie ze zijn. We zijn een gezellige school waar met elkaar gewerkt wordt aan het ontwikkelen van je talenten en vriendschappelijk contact de boventoon voert.

 

Voor wie wij dit zijn

Als leerlingen naar de Mr de Jonghschool komen, hebben zij vaak al veel meegemaakt. Het kan zijn dat er thuis, op school of in de buurt omstandigheden zijn geweest, die veel stress opleverden. Al deze stress heeft er in het verleden vaak voor gezorgd dat het op school niet lekker liep. Moeite met concentratie en weerstand om aan het werk te gaan zijn onderwerpen die wij in de intake vaak langs horen komen. Vanuit een traumasensitieve- en duidelijke aanpak proberen wij leerlingen weer succes en schoolvreude te laten ervaren, waardoor ze minder in conflict met volwassenen en leeftijdsgenoten komen. Wij proberen goed te luisteren en te kijken naar wat het kind nu eigenlijk tegen ons zegt of van ons vraagt.

 

Wat we willen bereiken & hoe pakken we dat aan

Wat we willen bereiken en hoe we dat aanpakken valt eigenlijk heel eenvoudig te beschrijven. We willen dat kinderen gelukkig zijn en zich vrij voelen om te zijn wie ze willen zijn. Medewerkers moeten daarvoor altijd lief zijn, een luisterend oor hebben en werken vanuit een traumasensitieve basis. Als aan deze randvoorwaarden voldaan wordt geloven wij er heilig in dat kinderen zich zowel sociaal emortioneel als didactisch optimaal ontwikkelen. De Mr de Jonghschool heeft een centrale plek in het leven van onze leerlingen. Daarom werken we intensief samen met ouders en met medewerkers vanuit de jeugdhulp (SJSO) bij ons op school. We geloven dat als we samenwerken in vertrouwen, we het beste perspectief voor onze leerlingen kunnen behalen. 

 

Aanbod net als in regulier basisonderwijs

Bij ons op school worden dezelfde vakken en hetzelfde niveau aangeboden als in het regulier basisonderwijs. Leerlingen maken bij ons op school gewoon de Citotoetsen. Naast deze vakken is er extra aandacht voor ‘leren leren’. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met dag- en weektaken.