Op onze school wordt onderwijs gegeven. Maar op de Mr. De Jonghschool is er zo veel meer!

Samenwerken met partners

Met deze parteners werken wij intensief samen om onze leerlingen de beste kansen op ontwikkeling te bieden.

1 SJSO (specialistische jeugdhulp speciaal onderwijs)

‘Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs’ (SJSO) is jeugdhulp voor leerlingen in het speciaal onderwijs die direct toegankelijk is op school. Op onze school zijn gespecialiseerde medewerkers beschikbaar, zonder aparte verwijzing of besluit van de gemeente. Op deze manier kan individueel, of in kleine groepjes kinderen, goede ondersteuning geboden worden aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Altra Ambulante hulp Thuis & Op School(ATOS)

Via Altra zijn er drie behandelaars aan de school verbonden. ATOS richt zich op zowel het kind, de ouders en de samenwerking met school. De leerling wordt individueel begeleid. Hierbij wordt onder andere gewerkt met elementen uit de rots/water training, het IK boek, sociale vaardigheidstraining. Thuis staat opvoedingsondersteuning centraal. De ATOS medewerker ondersteunt ouders ook waar nodig op andere gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan financiën, huisvesting, contacten met andere instanties, vrijetijdsbesteding voor het kind e.d. Daarnaast probeert ATOS af te stemmen op het aanbod op school en heeft ook contact met de leerkracht. De kracht van deze vorm van begeleiding is dat de driehoek school, thuis en vrije tijd met elkaar verbonden worden. Iedere ATOS medewerker heeft ruimte voor het begeleiden van ongeveer zeven gezinnen.

Redenen om te verwijzen naar Altra ATOS  zijn onder andere: 

 • Complexe opvoedingsvragen
 • Vele falende hulpverleningstrajecten in het verleden
 • Weerstand bij ouders 
 • Er liggen opvoedingsvragen en tevens een hulpvraag voor de leerling 
 • Meer zicht krijgen op het gedrag van een leerling op alle leefgebieden 
 • Onderzoeken welke hulpverlening/behandeling wenselijk is voor het gezin

Triversum kinder- en jeugdpsychiatrie

Triversum werkt met een team 4 dagen per week in de school. Het team bestaat uit twee sociotherapeuten, een GZ-psycholoog en een arts.

Redenen van verwijzing naar Triversum zijn onder andere:

 • uitvoeren van diagnostiek; 
 • aanbieden van individuele behandeltrajecten aan leerlingen en/of ouders. Bijvoorbeeld: psycho-educatie, agressie- en emotie-regulatie therapie, cognitieve gedragstherapie, ego-versterkende therapie, traumatherapie, sociale vaardigheden versterken met de leerkracht, voorbereiding VO; 
 • groepsbehandeling;
 • medicatie-trajecten inzetten en begeleiden.

De Opvoedpoli

Voor basis- en specialistische jeugd-GGZ, jeugd- en opvoedhulp aan gezinnen met kinderen van 0 - 23 jaar. De Opvoedpoli  is gespecialiseerd in het integreren van (specialistische) jeugd ggz en jeugdhulp; voor oplossingen voor de lange termijn. De Opvoedpoli behandelt leerlingen binnen de school en komt bij ouders thuis. Het team is in wisselende samenstelling 4 dagen per week aanwezig en bestaat uit 2 orthopedagogen, 1 GZ-psycholoog, een speltherapeut en een arts.

Redenen van verwijzing naar de Opvoedpoli zijn onder andere:

 • diagnostiek;
 • individuele behandeltrajecten aan de kinderen en/of hun ouders. Bv: psycho-educatie, agressie- en emotie-regulatie therapie, cognitieve gedragstherapie, ego-versterkende therapie, traumatherapie, speltherapie; 
 • ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning aan ouders die kampen met opvoedingsvragen en systeemtherapie;
 • medicatie-trajecten inzetten en begeleiden.

2 Samenwerking buiten de SJSO

Stichting Special Heroes

Stichting Special Heroes biedt een na-schools sportaanbod op school: Sport Heroes. Dit is een sportstimuleringsprogramma waarbij men leerlingen wil laten ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. De leerlingen en hun wensen staan hierin centraal en op basis daarvan worden passende sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal, atletiek, korfbal en judo, tot aan rolstoeldansen, hockey of freerunning. Het doel van het programma is niet alleen verbetering van fysieke fitheid en gezondheid, maar het zorgt ook voor meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en uitbreiding van de leefwereld van de leerlingen.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam, William Schrikker Groep, Veilig thuis, Samen doen en OKT

 • Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en William Schrikker Groep (WSG) werken middels drang en dwang maatregelen.
 • Veilig thuis Amsterdam Amstelland onderzoekt de signalen die vanuit school gemeld worden rond de veiligheid van een kind.
 • Daarnaast melden wij in overleg met ouders kinderen aan bij 'Samen doen', als problemen spelen op meerdere leefgebieden.
 • Tevens is er een Ouderkindadviseur (vanuit het OKT) op school aanwezig, die bij lichte opvoedingsvragen ondersteunt en beschikkingen maakt voor gespecialiseerde (GGZ) hulp die buiten de school plaatsvindt.

CareHouse

Vier middagen per week biedt CareHouse naschoolse behandeling aan leerlingen van de Mr. de Jonghschool. De behandeling is gericht op het vergroten van sociale vaardigheden, omgaan met emoties, voorbereiding VO en evt andere (persoonlijke) leerdoelen van de leerling. Aanmelding bij Skoolsupport loopt via indicatie vanuit de CVB (Commissie van Begeleiding) van de school.

Jeugdartsen GGD Amsterdam

Op vrijdag is er een schoolarts van de GGD op school aanwezig. Zij hebben een rol bij de toelating van leerlingen en hebben binnen de Commissie van Begeleiding een belangrijke adviserende rol.

Lees verder voor meer informatie over GGD Amsterdam Jeugd.

Fysiotherapie

Voor een groot aantal kinderen is het noodzakelijk dat ze behandeld worden door de fysiotherapeut. Redenen om te verwijzen naar de fysiotherapeut zijn onder andere:

 • verbeteren van de fijne motoriek;
 • verbeteren van de grove motoriek;
 • lichaamsbewustwording vergroten; 
 • vertrouwen vergroten in eigen lichaam; 
 • sensorische informatieverwerkingsproblemen. 

De fysiotherapeut is 2 dagen per week aanwezig in de school. Aanmelden voor behandeling gaat via de zorgcoordinator.

Logopedie

Drie dagen per week is er een logopediste werkzaam binnen de school. De zorgcoördinator kan leerlingen aanmelden voor behandeling.

Redenen om te verwijzen naar logopedie zijn onder andere:

 • Stotteren
 • Slissen
 • Spraak-/ taalproblematiek
 • Dyspraxie
 • Open mond gedrag
 • Kwijlen
 • Begripsproblemen

Urban Talent Academy

De school werkt sinds vorig schooljaar samen met de UTA. De UTA verzorgt begeleid spelen op het plein in de pauzes en draait een speciaal programma voor schoolverlaters met als doel een succesvolle uitstroom naar het VO.