Op de Mr. de Jonghschool vinden wij ouderbetrokkenheid belangrijk. Een goede samenwerking met ouders draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van het kind. Bij de samenwerking gaan wij uit van educatief partnerschap, wat inhoudt dat wij ouders als gelijkwaardig en als ervaringsdeskundige benaderen. Ouders en school hebben binnen het partnerschap een eigen rol en verantwoordelijkheid. Waar mogelijk stemmen we de aanpak op school en in de gezinssituatie op elkaar af. Wij geven aan wat ouders van school kunnen verwachten en wat daarbij de grenzen zijn. Daarnaast geven wij ook wat we van ouders verwachten. Wij zijn open in ons handelen en communiceren en gaan met regelmaat het dialoog aan met ouders over de ontwikkelingen van het kind. We gaan altijd met respect om met ouders en verwachten van hen dat ook met ons te doen. Ouders zijn altijd welkom in de school en worden actief betrokken bij verschillende activiteiten.

Kernwaarden van ouderbetrokkenheid op de Mr de Jonghschool:

  • De school ziet en ervaart ouders als belangrijke partners
  • Er wordt tijd geïnvesteerd in de relatie met ouders
  • De school is pro-actief in het aangaan van contacten met ouders op alle niveaus (leerling-, groeps- en schoolniveau)
  • We werken opbrengstgericht en met reële doelen, waarbij het kind altijd centraal staat 
  • We streven naar een veilige omgeving, waarbij samenwerken, wederzijds respect en openheid centraal staan